Szymon Grabski jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w Zespole Risk Assurance Solutions w PwC. Jego głównym obszarem ekspertyzy jest bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych. Prowadził liczne projekty w zakresie dostosowania firm do wymagań RODO, w szczególności w obszarze IT i bezpieczeństwa.
Szymon posiada tytuł magistra inżyniera telekomunikacji i jest wyróżnionym absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Posiada też liczne certyfikaty z obszaru IT, bezpieczeństwa, prywatności oraz zarządzania projektami – m. in. Certified Information Privacy Technologist (CIPT), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Systems Auditor (CISA).

Prelekcje