Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów Executive MBA na Donau Universität w Krems w Austrii.
Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych obroniony w 2013 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie dysertacji pt. „Globalny duopol w produkcji dużych samolotów cywilnych na przykładzie transatlantyckiej konkurencji Boeinga i Airbusa” pod kierunkiem prof. Dariusza Filara.
Od 2017 roku Prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości – Inkubatora Starter.
Nauczyciel akademicki i wykładowca przedmiotów ekonomika transportu, logistyka międzynarodowa, polityka przemysłowa oraz innowacyjna.

Prelekcje