Była radna Gminy Stara Kornica w kadencji 2010 – 2014 i 2014-2018, Przewodnicząca Rady Powiatowej MIR w Łosicach, członek Komisji Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Członek zarządu i założyciel Koła Gospodyń Wiejskich „Kazimierzów”.
Razem z mężem Robertem gospodaruje na 70 ha (własne i dzierżawa). Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej w cyklu otwartym, w produkcji roślinnej: zboża oraz kukurydza. Gospodaruje w miejscowości Kazimierzów, gmina Stara Kornica, powiat łosicki. W gospodarstwie wykorzystywany jest innowacyjny sposób
płynny system żywienia świń który umożliwia tucz bez GMO, nowatorskie kiszenie kukurydzy w rękawach oraz produkcja prądu na własne potrzeby z instalacji fotowoltaicznej. Finansowanie odbywa się w oparciu o kredyty inwestycyjne, w latach po akcesyjnych wykorzystano finansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego z
którego sfinansowano podstawy parku maszynowego.

Prelekcje