ekspert w dziedzinie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, trendów
rozwoju technologii oraz polityki rozwoju. Pracownik naukowy Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert gospodarczy Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Posiada kilkanaście lat doświadczenia w zakresie analiz gospodarczych, planowania strategicznego, rozwoju sektorów wysokich technologii oraz programowaniu i ewaluacji polityk publicznych. W powyższym zakresie realizował projekty m.in. dla Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, PARP, NCBiR oraz samorządów regionalnych.
Współtwórca koncepcji rozwoju Pomorskich Inteligentnych Specjalizacji. Przewodniczący Grupy Roboczej ds. KIS Inteligentne Technologie Morskie, członek Rady Programowej Regionalnego Programu Strategicznego „Pomorski Port Kreatywności”.

Prelekcje