dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ - specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza
demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, zaś przedmiotem jego badań
są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski z
uwzględnieniem dualnego charakteru tegoż procesu i jego konsekwencji, przemiany
modelu rodziny polskiej, polityka ludnościowa oraz relacje międzypokoleniowe
zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Jest autorem ponad 300 publikacji.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

10:45

Dzień 2 – 25.06.2019

10:40