Ekonomista, ekspert od zarządzania ryzykiem kredytowym, finansowym, operacyjnym i rynkowym, członek kilku zarządów i rad nadzorczych, specjalista od zarządzania zmianą oraz Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych. Posiada duże doświadczenie oceny ryzyka finansowego projektów inwestycyjnych, a także w tworzeniu strategii i zarządzania wielopoziomową strukturą.

Od 2017 roku, pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu ds. finansowych GSG Towers i Stoczni Gdańsk. Wcześniej przez dwa lata był członkiem Zarządu ds. Finansowych i Ryzyka w Polskim Funduszu Rozwoju (poprzednio Polskie Inwestycje Rozwojowe). W latach 2004 – 2013 pracował w Banku DnB Nord, w którym zbudował od postaw pion ryzyka. Kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym MSP i Bankowości Detalicznej, był też dyrektorem i członkiem Zarządu Banku.

Prelekcje