Jan Szewczak jest prawnikiem, analitykiem gospodarczym i ekspertem z zakresu finansów, prawa
finansowego, bankowości oraz makroekonomii.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studium
doktoranckie w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego. Odbył również staże naukowe w
Amsterdamie i Pradze.
Przez wiele lat był pracownikiem naukowym i wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Informatycznej (Vistula).
Ma bogate doświadczenie w sektorze finansowym. Zasiadał w Zarządzie Spółki PZU Tower, był
głównym ekonomistą Kasy Krajowej SKOK, a także posłem VIII kadencji Sejmu RP, przewodniczącym
Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych oraz wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów
Publicznych i członkiem Komisji Cyfryzacji.
Jest publicystą ekonomicznym i autorem wielu opinii oraz ekspertyz dotyczących procesów
gospodarczych i przekształceń własnościowych.
W kręgu jego zainteresowań znajduje się historia gospodarcza oraz procesy prywatyzacyjne w Polsce
i za granicą.​

Prelekcje

Dzień 2 – 27.08.2021

10:15

Szczegóły