Doktor prawa ukończył Uniwersytet Gdański, z zawodu sędzia. Aktywność samorządową rozpoczął w 1990 roku, kiedy został radnym Rady Miasta Gdyni. W latach 1991-1998 był Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni, równocześnie reprezentował miasto w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego. Funkcję prezydenta miasta pełni nieprzerwanie od roku 1998. Jego praca na rzecz samorządu oraz rozwoju miasta i regionu wielokrotnie została dostrzeżona i doceniona przez opiniotwórcze gremia. Wojciech Szczurek uhonorowany został licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Należy do nich między innymi tytuł Europejczyka Roku wraz ze złotą statuetką w kategorii "Gospodarz gminy, miasta, regionu" oraz Nagroda im. Grzegorza Palki za "budowanie prestiżu polskiego samorządu terytorialnego przez modelowe rozwiązania realizowane wraz z gdyńską społecznością". W rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Perły Samorządu” z 2015 roku został wybrany włodarzem dwudziestopięciolecia. Pełni funkcję wiceprezesa zarządu samorządowego Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, którego celem jest zacieśnienie współpracy i harmonijny rozwój całego obszaru metropolitalnego przy wykorzystaniu potencjału miast i gmin członkowskich.

Prelekcje