Poseł na Sejm VIII i IX kadencji, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia od 1 lutego 2017r. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Menager ochrony zdrowia, Audytor Wewnętrzny , Nauczyciel Dyplomowany.
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Od 2001 r. Dyrektor SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Przeprowadziła skutecznie restrukturyzacje zadłużonej jednostki, rozszerzyła jej działalność, doprowadziła do zwiększenia ilości, rodzaju i jakości usług zdrowotnych. Kierowała realizacją wielu projektów inwestycyjnych, na które skutecznie pozyskiwała środki z różnych źródeł (krajowych i zagranicznych). Od 2015 r. Józefa Szczurek-Żelazko jest Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pracowała w Komisji Zdrowia oraz Komisji Mniejszości Narodowych. Kierowała pracami Parlamentarnego Zespołu ds szpitali powiatowych, którego była założycielką. Od lutego 2017 r. Powołana przez Premiera RP na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jest członkiem: Zespołu ds. Programowania Prac Rządu, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego a także Komitetu Społecznego Rady Ministrów. W Ministerstwie zdrowia nadzoruje pracę: -Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki -Departamentu Pielęgniarek i Położnych -Departamentu Dialogu Społecznego.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.08.2020

10:15

12:05

12:25