odpowiedzialny między innymi za strategiczny rozwój obszaru LNG i CNG w Polsce. Od grudnia 2017 roku z sukcesami realizuje strategię Spółki zakładającą
rozwój oferty biznesowej w zakresie wykorzystania paliwa LNG, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla przedsiębiorstw. Odpowiada również za uruchomienie, w marcu tego roku, pierwszej w pełni komercyjnej oferty bunkrowania LNG statków w polskich portach na Morzu Bałtyckim. Aktywnie promuje rozwój segmentu
gazomobilności, czyli wykorzystania paliw CNG i LNG do celów transportowych. Wynikiem tych działań jest między innymi podpisanie umów na dostawy paliwa CNG dla autobusów w Warszawie, Kielcach, Suwałkach czy Łomży oraz rosnące zainteresowanie tym rozwiązaniem w polskich miastach.

Prelekcje