Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami i potencjałem kadrowym, realizacji inwestycji oraz wdrażaniu strategii innowacyjnych rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwach. Zasiadał w radach nadzorczych polskich i zagranicznych spółek, m.in. BALTA S.A., największej firmie z branży ubezpieczeniowej na Łotwie. W latach 2011-2017 był Wiceprezesem, a od 2014 Prezesem Zarządu w OPTeam S.A., firmie z branży IT, notowanej na głównym parkiecie GPW. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Uzdrowiska Rymanów S.A. – największej tego typu spółce na Podkarpaciu, członkiem Rady Nadzorczej VRG SA w Krakowie – jednej z największych spółek branży odzieżowej notowanej na GPW, SAGITUM S.A. – integratora rozwiązań IT, jest znaczącym akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej spółki Orzeł Opony S.A., notowanej na parkiecie New Connect oraz udziałowcem Dataconsult Sp. z o.o. z Krakowa – producenta systemów do zarządzania logistyką magazynową. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe z relacji inwestorskich i komunikacji finansowej w SGH w Warszawie oraz studia Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu prowadzone wraz z University of Applied Sciences Dresden.

Prelekcje