Prawnik w świecie informatyków. Większość prowadzonych przez nią działań, skupia się na rozwiązaniach prawnych w technologii. W Ministerstwie Cyfryzacji wspiera projekty z obszaru sztucznej inteligencji, IoT oraz BigData, z uwzględnieniem specyfiki związanej z obrotem danymi, w tym danymi osobowymi. Uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. Internetu rzeczy, której działania przyczyniają się do likwidacji barier prawnych ograniczających rozwój IoT.

Wykładowca akademicki: prowadzi przedmiot "Prawo w biznesie" w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, oraz "Aspekty prawne zarządzania bezpieczeństwem informacji" w IPI PAN. Autorka licznych publikacji dotyczących ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

09:00

Hackathon

09:00–00:00

Dzień 2 – 25.08.2020

00:01

Hackathon

00:01–15:00