Działacz kulturalny, producent filmowy, historyk. Absolwent m.in. Warszawskiej Szkoły Filmowej. Od roku 2011 dyrektor Centrum Kultury 105 w Koszalinie i Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". Od tego samego roku członek Rady Programowej Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film".

Prelekcje