Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Członek Gdyńskiej Rady ds. seniorów. Współautorka m.in. Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Gdyńskiego Programu Senioralnego. Współorganizatorka procesu ustalania kryteriów jakości usług opiekuńczych w Gdyni oraz Dialogu międzypokoleniowego, zaangażowana w prace nad standaryzacją usług opiekuńczych na poziomie lokalnym i krajowym. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2014).