Od kilkunastu lat związana z dziedziną zamówień publicznych. Doświadczenie praktyczne zdobyła zajmując się od 2000 roku zamówieniami zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego. Wdrażała projekty unijne współfinansowane ze środków PHARE, ISPA,
Transition Facility dbając o prawidłowość procesu zakupowego. Odpowiadała za analizę dokumentów w zakresie zgodności z zaleceniami i wytycznymi UE.
Od 2009 roku zatrudniona w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, od maja 2011 roku jako Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych zarządza procesem udzielania zamówień publicznych dla największych zadań inwestycyjnych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, w większości współfinansowanych z programu unijnego Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Prelekcje