Rocco A. Spencer jest emerytowanym oficerem piechoty Armii Stanów Zjednoczonych. Ukończył historię i nauki polityczne w Milton College.
Przez 21 lat służby na stanowiskach dowódczych zdobył unikalne doświadczenie w zakresie przywództwa, organizacji zespołów i skutecznej komunikacji.
Służył w wojskach powietrzno-desantowych i piechocie zmechanizowanej. W czasie służby obejmował różne stanowiska dowódcze na poziomie plutonu, kompanii, sztabu brygady i sztabu dywizji, między innymi jako oficer ds. operacji i oficer ds. wywiadu. Wystąpił ze służby w roku 1999 w stopniu majora. Po przejściu do rezerwy pracował jako konsultant ds. HR, szkoleń i organizacji w firmie AT&T.
Po przeprowadzce do Polski od 2006 roku prowadzi firmę doradczo-szkoleniową Leadership Source, która wprowadza nową jakość w dziedzinie zarządzania zespołem, szkolenia liderów, kształtowania postaw przywódczych oraz treningów motywacyjnych. Z jego usług jako doradcy i trenera korzystają największe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa będące liderami w swoich branżach, jak Boston Consulting Group, Bank Zachodni WBK, McDonald’s Polska, PriceWaterhouseCoopers, PepsiCo, Mercedes-Benz, Comarch, ING, Shell, T-Mobile,
Ernst&Young, Raben, BGK, Grupa Żywiec oraz wielu innych.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

11:40