ukończył studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.
Swoją karierę zawodową związał z obszarem automatyzacji przemysłu. W latach 1986- 1990 kierując
Działem Robotyzacji w ROBRA ”Chemoautomatyka” uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu pilotowych aplikacji robotów przemysłowych w przemyśle chemicznym, a także współtworzył specjalizowany manipulator dla przemysłu tworzyw sztucznych. Kolejne 25 lat pracował dla międzynarodowego koncernu Festo, dostawcy rozwiązań i komponentów automatyki przemysłowej. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo sp. z o.o. W roku 2016 utworzył „Inicjatywę dla Polskiego Przemysłu 4.0”
W roku 2017 został powołany na lidera projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości” w Ministerstwie
Rozwoju. Od marca 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Prelekcje