Urodził się 13 marca 1977 r. w Świdniku. Absolwent Wydziału Humanistycznego KUL i SGH w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe w Lublinie oraz studia
doktoranckie z ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Od 2015 r. poseł na Sejm RP z okręgu lubelskiego. 7 lutego 2018 został sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju sprawując nadzór m.in. nad budownictwem i mieszkalnictwem. Funkcję
sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pełni od dnia 5 grudnia 2019 r. Mieszka z rodziną w Świdniku. Od 5 września 2020 r. pełni funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Prelekcje

Dzień 2 – 27.08.2021

12:25

13:45