Urodzony 26 maja 1955 r. w Sopocie, całe życie mieszkaniec Gdyni. Stoczniowiec,
związkowiec, poseł na Sejm VII i VIII kadencji. Ukończył studia na Wydziale Budowy
Okrętów Politechniki Gdańskiej z tytułem magistra inżyniera. Od sierpnia 1981
pracownik Biura Konstrukcyjnego Stoczni im. Komuny Paryskiej, późniejszej Stoczni
Gdynia, a od 1989 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni
Gdynia. W latach 1998-2002 przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność”. Od 2002, przez dwie kadencje, do 2010 przewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”. W 2011 r. zostaje Posłem na Sejm RP VII kadencji. W
Sejmie VIII kadencji pełni funkcje wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli
Państwowej oraz jest członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W 2015 r.
powołany na funkcję przewodniczącego Rady Ochrony Pracy. Członek i wieloletni
przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 roku
w Gdyni. W młodości uprawiał wyczynowo strzelectwo sportowe w WKS Flota
Gdynia. Żonaty, ma dorosłego syna.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

10:45

Dzień 2 – 25.06.2019

13:15