Urodziłem się 15 lipca 1955 r. w Malborku. Jestem żonaty i mam dwóch synów. Edukację rozpocząłem w Szkole Podstawowej w Miłoradzu natomiast Szkołę Podstawową nr 1 i I Liceum Ogólnokształcące ukończyłem w Tczewie. W latach 1974-78 studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i uzyskałem tytuł magistra prawa. W 1984 ukończyłem studia podyplomowe dla radców prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2001r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z zarządzania przedsiębiorstwem. Uprawnienia zawodowe radcy prawnego zdobyłem w 1983r po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, a w 1986r uzyskałem wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.
Pracę zawodową rozpocząłem w 1978r w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Inspektorat w Tczewie gdzie pracowałem na stanowiskach od referenta do naczelnika wydziału. W 1983 rozpocząłem pracę jako radca prawny, a w 1993r założyłem Kancelarię Radcy Prawnego „Vindex” w Tczewie. Od 2008 do 2015r wykonywałem zawód adwokata w kancelarii adwokackiej w Tczewie. Zajmowałem też stanowiska kierownicze w gospodarce będąc likwidatorem Przedsiębiorstwa Państwowego Polmos Drożdżownia w Tczewie w 1997r oraz Prezesem Zarządu Stoczni Gdynia SA w Gdyni w latach 2007- 2008.
W latach 2004- 2006r. byłem członkiem Rady Pomorskiego Oddziału NFZ w Gdańsku oraz w 2006r przewodniczącym Rady Nadzorczej Stoczni Gdynia S.A . w Gdyni, a w 2006 i 2007r. wiceprzewodniczącym i członkiem Rady Nadzorczej Stoczni Gdańsk S.A. w Gdańsku ponadto w latach 2006 – 2008 byłem przewodniczącym. Rady Nadzorczej „EuroLuk” Sp. o.o. w Gdańsku. Działalnością społeczną zajmuję się od 1983r. –jako członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku. W latach 1993 – 1996 w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Tczewie jako wiceprezes zarządu, a w latach 1996 – 2002 w Pomorskiej Izbie Przemysłowo- Handlowej w Gdańsku jako Przewodniczący Sądu Organizacyjnego. Ponadto od 2008r. w Klubie Inteligencji Katolickiej w Gdańsku jestem członkiem zarządu. W latach 2012-2016 byłem prezesem Polskiego Instytutu Katolickiego „Sursum Corda” w Gdańsku .
Jestem posłem na Sejm VI, VII i VIII i IX kadencji, a w latach 2015-2018 byłem sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwie Rozwoju. W latach 2018-19 byłem Wiceprzewodniczącym Komisji do spraw wyłudzeń VAT. Obecnie zasiadam w Krajowej Radzie Sądowniczej. Jestem przewodniczącym Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, zasiadam również w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Prelekcje