Prezes zarządu CD3D Sp. z o.o. oraz Dyrektor Projektu w CD3D Medical. Posiada 15-letnie doświadczenie w biznesie. Jeden z głównych animatorów polskiej branży druku 3D, związany z nią od stycznia 2013 roku. Twórca Centrum Druku 3D - trzeciego najdłużej działającego medium poświęconego technologiom przyrostowym w Europie. Pomysłodawca i współtwórca Otwartego Klastra Biodruku 3D w Łodzi – największej instalacji tego typu na świecie. Współtwórca SKAFFOSYS - pierwszej polskiej komercyjnej biodrukarki 3D.

Prelekcje