Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
Od 1992 roku pracuje w Ministerstwie Finansów. W latach 2000-2004 przebywał w Waszyngtonie i był doradcą dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.
Aktualnie jest zastępcą dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MF i odpowiada za współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (MFW, Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, Bank Rozwoju Rady Europy). Zajmuje się również
polityką europejską i sprawami związanymi z członkostwem Polski w UE.

Prelekcje