Broker innowacji, mikroprzedsiębiorca
Jest absolwentem Akademii Medycznej w Bydgoszczy (ratownictwo medyczne), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Zdrowie Publiczne) oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Biologia). Zaangażowany w procesy wdrażania innowacji. Bierze udział w tworzeniu grup operacyjnych działających na rzecz innowacji w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji (EIP-Agri). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z krótkim łańcuchem dostaw żywności. Zajmuje się analizą statystyczną na potrzeby projektów badawczych.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.08.2020

13:35

Szczegóły