absolwent Politechniki Wrocławskiej, ukończył również studia Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz jest absolwentem GFKM w Gdańsku (studnia MBA). Swoje życie zawodowe związał z branżą ciepłowniczą i
energetyczną. Przez ponad 20 lat prowadził własne prywatne przedsiębiorstwa związane z technologiami budownictwa, ciepłownictwa oraz energetyki. Od ponad 10 lat jest menadżerem zarządzającym podmiotami obcymi. Zarządzanie podmiotami o różnych profilach
działalności pozwoliło mi na zdobycie dużego doświadczenie w tworzeniu strategii i transformacji organizacji, jak również dywersyfikacji i optymalizacji
działalności. Był odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych m.in. budowy bloków 5,6 w Opolu, modernizacji Energa Elektrownie Ostrołęka, inwestycji OZE w Energa Wytwarzanie oraz
przygotowywał projekt budowy II stopnia na Wiśle.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

11:40

Dzień 2 – 25.06.2019

13:15