Współtwórca i prezes Grupy Kapitałowej UNIMOT, będącej jedną z największych prywatnych firm na rynku energetycznym w kraju. Od
marca 2017 r. spółka UNIMOT S.A. jest notowana na głównym parkiecie GPW.
W 2012 r. został Przewodniczącym Rady Nadzorczej i głównym udziałowcem PZL Sędziszów S.A. – wiodącego, krajowego producenta filtrów
do motoryzacji, a w 2015 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Jest inicjatorem powołania stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) - pierwszej w Polsce organizacji zrzeszającej wyłącznie
krajowych producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych, która stawia sobie za cel inicjowanie współpracy i tworzenie warunków
sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego.
Ukończył studia podyplomowe Executive MBA, a w 2013 r. otrzymał dyplom ukończenia studiów Executive Doctor of Business
Administration – EDBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest także absolwentem kierunku
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Akademii Polonijnej w Częstochowie.
Prywatnie interesuje się tematyką rozwoju osobistego i przywództwa. Od 2015 roku jest certyfikowanym członkiem The John Maxwell
Team jako licencjonowany trener, nauczyciel i mówca motywacyjny. Pasjonuje się lotnictwem, posiada uprawnienia pilota.

Prelekcje