Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył Executive Master of Business
Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz
Akademię Controllingu w Poznaniu, a także studia menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wrocławiu.
Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych m.in z negocjacji, zarządzania i finansów m.in. w zakresie
obsługi inwestora, finansów w projekcie, kierowania i budowania efektywnego zespołu, coachingu.
Posiada certyfikat z Zarządzania Projektami w oparciu o Project Management Institute, Utrzymania
relacji z inwestorami w różnych warunkach rynkowych oraz Zarządzania zmianą w kontekście
inteligencji emocjonalnej EQ.
Posiada ponad 16-letnie doświadczenie menedżerskie w branży Fast Moving Consumer Goods,
motoryzacyjnej i zbrojeniowej, w tym przez ostatnie 6 lat pełnił funkcję dyrektora zarządzającego i
prezesa zarządu.

Prelekcje