Od 2009 r. pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Na przełomie lat 2015-2016 pełnił obowiązki dyrektora Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (w organizacji). W 2017 r. był członkiem zespołu opiniującego wystawę stałą w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.
W 2009 r. był konsultantem historycznym filmu pt. „Pułkownik Dąbek. Obrona Gdyni 1939”. W swoim dorobku naukowym, (jako autor i współautor) ma ponad 160 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym kilku o charakterze monograficznym. Członek redakcji kwartalnika „Colloquium” oraz Rady Naukowej „Rocznika Kresowego”. Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Muzeum Dywizjonu 303 im. ppłk. pil. Jana Zumbacha.
Specjalizuje się w historii wojskowości XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej. Do kręgu jego zainteresowań badawczych należy również tematyka Wolnego Miasta Gdańska, Kresów Wschodnich Polski Odrodzonej oraz biografistyka. W swym dorobku ma prace związane z rozważaniami z pogranicza etyki medycznej, eugeniki i eutanazji oraz dotyczące zagadnień związanych ze służbami specjalnymi.

Prelekcje