Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki. Tam również obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Jako stypendysta UNIDO odbywał staż w University of Windsor w Kanadzie. Wieloletni redaktor działu w „Przeglądzie Elektrotechnicznym” SIGMA-NOT; autor wielu publikacji z dziedziny elektryki i normalizacji w technicznej prasie krajowej oraz referatów na konferencjach międzynarodowych. Laureat Polskiej Honorowej Nagrody Jakości. Z Polskim Komitetem Normalizacyjnym związany od 1997 roku. Na stanowisko Prezesa PKN powołany z dniem 9 listopada 2007 r.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

10:45