Zainteresowania naukowe: Chemiczna ewolucja układów podwójnych – teoria vs obserwacje, ewolucja układów kontaktowych, ewolucja układów kataklizmicznych I pre-kataklizmicznych, układy podwójne z milisekundowymi pulsarami.
Funkcje i członkostwo: Dyrektor CAMK PAN w latach 1998-2014, członek Międzynarodowej Unii Astronomicznej od 1995, członek Zarządu SALT Foundation (Pty) Ltd w RPA od 2001; członek Rady European Southern Observatory – ESO od 2015, wiceprzewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN od 2014, członek Rady Polskiej Agencji Kosmicznej od 2015, Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego od 2017.

Prelekcje