dr n. med., lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista medycyny paliatywnej, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, mgr fizjoterapii Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej dla województwa lubelskiego Absolwent Wydz. Lekarskiego AM w Lublinie oraz 2-letnich Studiów Podyplomowych w Instytucie Zdr. Publicznego CM UJ w Krakowie, Kierownik Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji WSZiA w Zamościu, Adiunkt Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Stały Doradca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie rehabilitacji med. Ekspert ds. Rehabilitacji oraz Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w projektach Ministerstwa Zdrowia „Mapy potrzeb zdrowotnych”.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

16:30

Dzień 2 – 25.08.2020

13:45