Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych z zarządzania finansami przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Przed rozpoczęciem kariery w PRS, w 1996 r., pracował na statkach jako oficer wachtowy, następnie był oficerem portu w Kapitanacie Portu w Gdańsku. W PRS początkowo pracował jako inspektor terenowy, wkrótce awansował na stanowisko kierownika placówki PRS w Gdańsku (1998) i dyrektora oddziału w Pireusie (2000), a następnie objął stanowisko dyrektora handlowego PRS (2002). Był odpowiedzialny za ustanowienie oddziałów i spółek zależnych PRS, między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Egipcie, Chinach, Danii. Od lipca 2013 roku, z ramienia PRS, jest członkiem Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS), najwyższego organu kierującego pracami tego ważnego dla globalnej gospodarki morskiej stowarzyszenia. W 2013 roku został powołany na Prezesa Zarządu PRS VI kadencji. W roku 2016 roku objął stanowisko Członka Zarządu PRS VII kadencji i funkcję tę kontynuuje w aktualnie trwającej VIII kadencji.

Prelekcje