Doświadczenie i wiedzę na temat sektora pozarządowego i edukacyjnego w Polsce zdobyła pracując w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – rządowym operatorze
europejskich programów edukacyjnych i kształceniowych. Pracowała także w korporacyjnej fundacji Banku Zachodniego WBK prowadząc projekty współpracy z polskimi organizacjami za wschodnią granicą. Ma wieloletnie doświadczenie jako ekspert w programach grantowych prowadzonych przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia związane z organizacjami działającymi na rzecz młodzieży,
przez wiele lat była instruktorką Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Z wykształcenia filolog i nauczycielka.

Prelekcje