Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1 marca 1997 roku pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim, prowadząc zajęcia na studiach dziennych i zaocznych.
Odbył staż naukowy (research assistant) w School of Social and Behavioral Sciences, Isenberg School of Management w University of Massachusetts USA (2003) oraz staże w Lappeenranta University of Technology w Finlandii (2008, 2015) i UNU-MERIT (Unidet Nations University, Maastricht University). W 2003 roku obronił pracę doktorską pt. Statystyczna analiza prawidłowości w zakresie okresowości zjawisk ekonomicznych.
Specjalizuje się w dziedzinie statystyki i ekonometrii, a swoje zainteresowania badawcze skupia przede wszystkim na statystycznych metodach pomiaru nauki, techniki, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, statystyce transportu i gospodarki morskiej, wykorzystaniu metod klasyfikacji i analizy danych.
Dr Dominik Rozkrut uczestniczył w przygotowaniu wielu opracowań o charakterze naukowo-wdrożeniowym. Brał udział w grantach naukowych, w tym zagranicznych, realizowanych na zlecenie Unii Europejskiej.

Prelekcje