Menedżer z doświadczeniem w środowisku międzynarodowym. Pracował kilka lat we Francji, a po powrocie do Polski zarządzał biznesem Rolls-Royce w Polsce. Będąc członkiem zespołu zarządzającego jednym z globalnych łańcuchów dostaw RR, był zaangażowany w projekty cywilne i z sektora obronnego.
Obecnie kieruje operacjami dla grupy linii lotniczych, łącząc doświadczenie wyniesione z przemysłu z innowacjami i rozwojem technologii.

Prelekcje