Dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ PAN, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się geografią społeczno-ekonomiczną, w tym w szczególności geografią transportu oraz polityką transportową. Był lub jest kierownikiem lub wykonawcą ponad 50 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, z tym prawie połowa zagranicznych. Pracuje w zespole, który opracował Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej (WMDT) dla Ministerstwa Rozwoju. Obecnie współpracuje z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a także w władzami samorządowymi kilku województw. Jest ekspertem i recenzentem Narodowego Centrum Nauki, a także redaktorem naczelnym Prac Geograficznych IGiPZ.

Prelekcje