Główne kierunki działalności naukowej i specjalności :Matematyka stosowana, balistyka wewnętrzna,
termodynamika, mechanika ciała stałego, informatyka stosowana, metody numeryczne, modelowanie
matematyczne procesów fizycznych, nanotechnologia powierzchni, implantologia medyczna
Aktualnie: Freelancer, Niezależny naukowiec.
Ostatnie miejsce pracy w Polsce: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków – profesor tytularny od 2004 roku, stanowisko:
profesor nadzwyczajny.
Magisterium z Instytutu Budowy Sprzętu Mechanicznego (Instytut Uzbrojenia), Politechnika Warszawska w Warszawie 1973, specjalność: konstrukcja i technologia rakiet i amunicji,
Doktorat w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 1979.
Habilitacja w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie w 1989.
Profesura w kwietniu 2004 roku od Prezydenta Rzeczpospolitej.
Najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową: założyciel i prezes rady
naukowej: Western Cape Welding Research Group, Republika Południowej Afryki, Cape Town 1995 -
2003; Doradca Ministra Nauki i Informatyzacji, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 2003-2005;
współzałożyciel i dyrektor Instytutu, Bunge Mathematical Institute, Warszawa 2005-2006;
współzałożyciel i prezes Zarządu Evizone Polska sp. z o. o. od 2009 do 2015.
Członek towarzystwa naukowego: Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM).
Recenzent Japan Prize od 1996 roku.
Profesor wizytujący w Osaka University w dwóch okresach: 1995-1996 i 2001-2003.
Inne istotne informacje dotyczące zakresu badań naukowych: modelowanie procesów
technologicznych; cyber-bezpieczeństwo Internetu; projektowanie bio-aktywnych nano-powłok na
implantach i wszczepach stosowanych w chirurgii serca i mózgu oraz w ortopedii; modelowanie
matematyczne ewolucji biofilmu bakteryjnego na implantach i wszczepach medycznych, termodynamika
kosmologiczna i analiza wpływ procesów energetycznych w Układzie Słonecznym na zmiany klimatyczne w atmosferze ziemskiej.
Hobby: Muzyka klasyczna i operowa; folklor warszawski; historia Polski; medycyna; strzelectwo.

Prelekcje