dr hab., rozpoczął pracę zawodową w 1989 r. w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, którego jest absolwentem. W 1996 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, na podstawie rozprawy doktorskiej z dziedziny transportu wodnego śródlądowego, a w 2011 r. stopień naukowy doktora habilitowanego. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego zatrudnionym w Katedrze Polityki Transportowej UG. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji książkowych z dziedziny transportu, w tym z zakresu transportu wodnego śródlądowego. Jest współautorem m.in. takich książek z zakresu transportu wodnego śródlądowego, jak: Transport wodny śródlądowy. Funkcjonowanie i rozwój (Wydawnictwo UG, Gdańsk 2014), Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły (Energa SA, Gdańsk 2017), Transport wodny śródlądowy w zrównoważonym rozwoju transportu (Wydawnictwo UG, Gdańsk 2020).

Prelekcje

Dzień 2 – 25.08.2020

13:45