Członek Zarządu Stowarzyszenia WAMA-COOP / Specjalista ds. rozwiązań klastrowych w ekonomii społecznej
Wykształcenie:
• mgr (AR-T w Olsztynie), Studia podyplomowe: finanse i bankowość oraz zarządzania gospodarką społeczną,
Uprawnienia i kwalifikacje:
• Wykładowca akademicki (UWM w Olsztynie, WSIiE w Olsztynie)
• Członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (2017-2019)
• Członek Powiatowego i Miejskiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie (nadal)
• Członek zespołu ds. przeciwdziałaniu ubóstwu przy Rzeczniku Praw Obywatelskich;
• Członek Rady Programowej Centrum Wiedzy o Unii Europejskiej
• Ekspert z zakresu przedsiębiorczości w tym ekonomii społecznej wśród młodzieży;
• Założyciel Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn.

Za działalność zawodową i społeczną odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” oraz „Zasłużony Działacz Kultury”

Prelekcje