doktor nauk o polityce publicznej, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Współ-redaktor naczelny czasopisma eksperckiego „Polityka Senioralna”. Członek komisji ekspertów ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Członek zespołu ekspertów Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, współpracownik portalu Więź.pl, Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a oraz Fundacji Naukowej Norden Centrum. W przeszłości sekretarz redakcji czasopism „Pismo Dialogu Społecznego. Dialog” i „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje”. Autor książki „Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych. Na podstawie zmian prawnych w latach 2003-2015”(2018), współautor publikacji zbiorowych, ekspertyz, artykułów naukowych i popularyzatorskich w obszarze polityki społecznej. Specjalizuje się polityce senioralnej, opiece długoterminowej, wsparcia osób niepełnosprawnych, ubóstwie i wykluczeniu oraz skandynawskim modelu społecznym.

Prelekcje