Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w realizowaniu procesów fuzji i przejęć, również w branży
wydawniczej, oraz zarządzaniu dużymi grupami medialnymi w Polsce. Jako członek zarządu Polskiej
Agencji Prasowej odpowiadał za finalizację fuzji Agencji z Przedsiębiorstwem Wydawniczym
„Rzeczpospolita”. Był też odpowiedzialny za wprowadzenie nowej strategii z szeroką reorganizacją
podmiotów oraz wypracowanie nowego modelu finansowania. W latach 2016 - 2018 r. kierował
Przedsiębiorstwem Wydawniczym „Rzeczpospolita”, gdzie wdrażał nowy model wydawniczy ze
szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia zakresu monetyzacji treści. Z kolei od czerwca 2012 r. do
lipca 2016 r. jako prezes zarządu spółki Fratria odpowiadał za wprowadzenie na rynek wielu tytułów
prasowych, portali internetowych i projektów custom publishing m.in. tygodnika “Sieci”, miesięcznika
“wSieci Historii”, portali wpolityce.pl i wgospodarce.pl. Uczestniczył również w opracowaniu nowych
strategii dla pism i portali, a także w przygotowaniu koncepcji i wdrożeniu wewnętrznego systemu
udostępniania zasobów wydawniczych oraz uruchomieniu kanału TV. W przeszłości związany
zawodowo również z domem mediowym Apella, Armaturą Kraków oraz spółką Polskie Pracownie
Konserwacji Zabytków.

Prelekcje

Dzień 2 – 27.08.2021

12:25

Szczegóły