Prezes Zarządu Inwestycje.pl SA (wydawcy portali internetowych o tematyce finansowej) oraz jeden z założycieli spółek Tnn Finance S.A. oraz Nowa S.A. Karierę zawodową rozpoczynał w 1997 roku prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego art. przemysłowymi. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Wiceprezesa, a od roku 2010 Prezesa Zarządu w Nowa Sp. z o.o.. Od 2012 r. jest Prezesem Zarządu Nowa S.A. – wiodącego dystrybutora oraz importera artykułów przemysłowych z rynków wschodnich. Jest głównym pomysłodawcą i założycielem serwisu KantorOnline – elektronicznej platformy wymiany walut, którego właścicielem jest Tnn Finance S.A.

Prelekcje