Ukończył studia magisterskie na kierunku Cybernetyka i informatyka, ze specjalizacją: przetwarzanie danych i rachunkowość, na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PROFI Biuro Doradztwa Ekonomiczno – Prawnego Adam Protasiuk. Obecnie pełni również funkcję wiceprezesa zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Wcześniej, w latach 2008 - 2014, pełnił funkcję prezesa zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Ekspert w dziedzinie gospodarki, wielokrotnie zapraszany do publicznych wystąpień i dzielenia się doświadczeniem i wiedzą z zakresu doradztwa ekonomiczno - prawnego. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Wspierania Kultury I Edukacji oraz pełni funkcję Prezesa Fundacji Tradycji Oręża Polskiego.

Prelekcje