Prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski jest kierownikiem katedry Logistyki i Systemów Transportowych Akademii Morskiej w Gdyni, pełniąc jednocześnie funkcję dziekana na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AMG. Główne obszary zainteresowań naukowych to: rozwój transportu i logistycznych łańcuchów dostaw w skali międzynarodowej, rynki sektora TSL – ocena ich efektywności i kierunki ewolucji, polityka transportowa w systemie regulacji sektora transportu oraz czynniki i uwarunkowania optymalizacji makrosystemów.

Prelekcje

Dzień 2 – 25.06.2019

13:15

14:10