Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Od
początku swojej kariery zawodowej nierozerwalnie związany z przemysłem
stoczniowym. Swoją pracę rozpoczynał w stoczni NAUTA na stanowisku
Samodzielnego Budowniczego, by po niedługim czasie awansować na stanowisko
Kierownik Projektu. Kolejno w latach 2003 – 2005 objął funkcję Szefa Realizacji
Projektów. W okresie od 2005 – 2006 został Prezesem Zarządu Spółki Elektro –
Nauta należącej do grupy kapitałowej NAUTA. Od 2006 roku do 2011 roku Dyrektor
Realizacji Projektów Stoczni Remontowej Nauta S.A. Od 2011 do maja 2013 Prezes
Zarządu Hydro – Nauta sp. z o.o. Od maja 2013 roku Wiceprezes Zarządu Stoczni.
Funkcję tę sprawował do 13 kwietnia 2016 roku. Następnie zajmował stanowisko
Dyrektora Produkcji Specjalnej. W dniu 06 listopada 2017 roku został ponownie
powołany do organu zarządzającego Spółki do pełnienia funkcji prezesa.

Prelekcje