Funkcję kierownika ds. produktu pełni w firmie DGT od marca 2016 r.
Urodzony 22 września 1972 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie
Gdańskim z tytułem magistra marketingu. Jako były właściciel lokalnego dostawcy Internetu w Gdańsku, firmy LUNAR s.c. był jednym z pionierów Internetu w Polsce. Przedsiębiorca, w przeszłości zarządzający kilkoma firmami w branży internetowej.
Współautor chronionego patentem rozwiązania „DGT Cyber Protektor”. Jako kierownik ds. produktu jest odpowiedzialny za tworzenie i rozwój systemu łączności - DGT PTT Connect, który został w 2019 r. nagrodzony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Komendanta Głównego Policji.

Prelekcje