urodził się 18 października w Szczecinie. Kapitan żeglugi wielkiej, magister,
inżynier. Absolwent pierwszego rocznika Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie (1969-!974). Od 1976 roku mieszkaniec Kołobrzegu. W latach 1974 – 1976 pracownik Polskich Linii Oceanicznych, od 1976 roku związany z kołobrzeskim armatorem promowym Polską Żeglugą Bałtycką. Członek dwóch ciał doradczych Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Konwentu Morskiego i Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ważnymi w życiu Kapitana są dbałość o tradycję morską i tradycję Polskiej Marynarki Handlowej oraz działanie w kierunku przywrócenia Polskiej Bandery.