jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Od lutego 2018 roku Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Ma przeszło dwudziestoletnie doświadczenia analityczne jako ekonomista lub główny ekonomista w sektorze finansowym (Bank Handlowy w Warszawie, Bank Ochrony środowiska, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych), wsparte doświadczeniami zarządczymi (prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny za analizy makroekonomiczne i zarządzanie długiem publicznym).

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

15:10

Szczegóły

Dzień 2 – 25.06.2019

11:40