poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Stałego Komitetu oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów, prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Kolegium MISH UW).
Były ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członek Prezydium PKA (2013-2014). W latach 2010-2014 członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zasiadał m.in. w komisji prawno-statutowej oraz komisji finansów. W latach 2012-2016 członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów sprawował dwuletnią kadencję jako Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie został wybrany przez przedstawicieli samorządów studenckich polskich uczelni na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji będącej ustawowym reprezentantem ogółu studentów kraju.
Od listopada 2015 do kwietnia 2017 doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina. W lutym 2017 r. powołany w skład zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Były dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W styczniu 2018 r. objął stanowisko Podsekretarza Stanu. We wrześniu 2018 r. powołany na przewodniczącego zespołu do spraw wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Sekretarz Stanu w MNiSW od stycznia 2019 r.

Prelekcje prowadzącego

Dzień 1 – 24.06.2019

12:00