Piotr Grabiec zatrudniony jest od roku 1974 w Instytucie Technologii Elektronowej gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery od stanowiska inżyniera do profesora i zastępcy Dyrektora. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. Mikroelektroniki. W r.1984 jego badania zaowocowały doktoratem a uzyskane wyniki posłużyły dla optymalizacji produkcji układów scalonych. W późniejszych latach dr Grabiec inicjował badania nad interdyscyplinarnymi zastosowaniami technologii krzemowej a podjęte kierunki otworzyły drogę do intensywnej współpracy europejskiej. Aktywność dr Grabca na tym forum zaowocowała m.in. wprowadzeniem polskich ośrodków naukowych do organizacji ECSEL zorientowanej na opracowywanie i aplikacje innowacyjnych przyrządów półprzewodnikowych. Dr Grabiec służył wielokrotnie krajowym i międzynarodowym instytucjom, również Komisji Europejskiej, jako ekspert oceniający projekty naukowo-badawcze. Obecnie przewodniczy Grupie Roboczej ekspertów definiującej Krajowe Specjalizacje w obszarze sensorów.
Dr Grabiec jest laureatem wielu nagród włącznie z nagrodą Prezydenta RP, autorem bądź współautorem 35 patentów oraz 441 publikacji w tym 192 zamieszczonych w czołowych czasopismach naukowych świata.

Prelekcje prowadzącego