Menadżer z bogatym doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uni-wersytetu Wrocławskiego. Ukończył także studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowe studia z zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przed rozpoczęciem pracy w PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii zarządzał jednostkami ochrony zdrowia, zaś przez ostatnie dwa lata kierował głównym ośrodkiem badawczym grupy kapitałowej KGHM – KGHM Cuprum.

Prowadził zajęcia jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz innych uczelniach niepublicznych, w zakresie nauki o państwie i prawie, prawoznawstwa, prawa admi-nistracyjnego, samorządów terytorialnych w Polsce i w Unii Europejskiej.
W czasach studenckich, aktywnie działający w samorządzie studentów i doktorantów Uniwersy-tetu Wrocławskiego, w latach 2006 – 2010 radny gminy Długołęka, a obecnie, od 2014 r. radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Uczestnik oraz prelegent na licznych konferencjach oraz kongresach tematycznych. Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci.

Funkcję Prezesa Zarządu PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii pełni od 12 marca 2018 r.